Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

V SA/Wa 2169/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-31

gospodarczej w roku podatkowym 2010 i 2011, deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, kopie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o waloryzacji renty...

V SA/Wa 2170/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-31

gospodarczej w roku podatkowym 2010 i 2011, deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, kopie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o waloryzacji renty...

III SA/Wa 3149/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-25

podatek VAT jak i podatek dochodowy ., Decyzją z [...] września 2005 r., [...], Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa utrzymał w mocy decyzję z [...] lipca 2005 r...
dokumentacji określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad...

III SA/Wa 3150/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-25

rozlicza się prawidłowo z podatku VAT. Za marzec i kwiecień został uiszczony podatek VAT jak i podatek dochodowy., Decyzją z [...] września 2005 r. , [...] , Główny Inspektor...
określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur...

V SA/Wa 1963/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

rozlicza się prawidłowo z podatku VAT. Za marzec i kwiecień został uiszczony podatek VAT, jak i podatek dochodowy., Decyzją z [...] września 2005 r. nr [...], Główny Inspektor...
kontrolnych lub dokonał odpowiedniej korekty dokumentacji określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom...

V SA/Wa 1964/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

wymienione na prawidłowe. Zarówno spółka cywilna jak i syn rozlicza się prawidłowo z podatku VAT. Za marzec i kwiecień został uiszczony podatek VAT, jak i podatek dochodowy...
Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania...