Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

II OSK 3226/18 - Wyrok NSA z 2019-12-17

do działów specjalnych produkcji rolnej. Definicję działów specjalnych produkcji rolnej zawiera art. 2 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
skarżącego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., W ocenie Sądu I instancji, wielkość działalności prowadzonej przez skarżącego na należących...

IV SA/Wa 1305/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

administracyjną, a daniną publiczną świadczy wyraźna wola ustawodawcy stosowania do opłat za brak sieci przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm...

IV SA/Wa 1912/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

opłaty, o których mowa w art. 14 ustawy o recyklingu, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu i na potrzeby ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
także koszt uzyskania przychodów w rozumieniu i na potrzeby ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm...

IV SA/Wa 2120/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-16

za brak sieci niezasadnie traktowana jest przez wprowadzającego pojazd jako sankcja. Z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
i na potrzeby ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.). Zgodnie z art. 56 ustawy o recyklingu, poniesione...

IV SA/Wa 1300/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
w rozumieniu i na potrzeby ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.). Zgodnie z art. 56 ustawy o recyklingu...

IV SA/Wa 781/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-10

dotyczy określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010 r. oraz wysokości odsetek od zaliczek miesięcznych (wraz z odsetkami około [...] zł...
, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, a także podatku dochodowego od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek miesięcznych w tym podatku., Wnioskodawczyni skonstatowała...

II OSK 1293/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-23

, 19 i 54 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 16 ust. 1 pkt 19b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób...
wycofanych z eksploatacji w związku z art. 16 ust. 1 pkt 18, 19 i 54 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z art. 16 ust. 1 pkt 19b ustawy...

IV SA/Wa 889/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

. Okolicznościami takimi mogą być m.in. wykazanie dochodu skarżącego czy przedstawienie rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jego twierdzenia...

II OPS 1/15 - Uchwała NSA z 2015-10-19

dochodowym od osób prawnych oraz art. 16 ust. 1 pkt 19b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym przez art. 56 ustawy z dnia 20...
, 19 i 54 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 16 ust. 1 pkt 19b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób...

IV SA/Wa 342/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-03

skarżącego czy przedstawienie rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jego twierdzenia powinny być poparte dokumentami źródłowymi, zwłaszcza...
1   Następne >   +2   4