Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Kr 1291/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-06

2011, raportu wspomagającego wyliczenie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy z działalności prowadzonej przez męża wnioskodawczyni za miesiąc marzec 2012 roku wraz...
roku, co daje dochód w wysokości [...] zł miesięcznie brutto, przed zapłatą podatku dochodowego. W bieżącym roku za pierwszy kwartał dochód męża z prowadzonej przez niego...

VII SA/Wa 1852/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

miesięcznych na podatek dochodowy składane do urzędu skarbowego za trzy miesiące., W sprzeciwie strona podniosła, ze postanowienie referendarza sądowego zostało oparte na niepełnym...
gospodarcza przynosi straty, na co załączył kopie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy składane do urzędu skarbowego. Należy jednak zauważyć, że pomimo strat...

VII SA/Wa 1852/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-04

na podatek dochodowy składane do urzędu skarbowego. Jednak należy zauważyć, ze kopie te przedstawiają sytuację tylko za trzy miesiące. Należy przyjąć że strona skoro...
w K. Wnioskodawca ponadto wskazał, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi straty. Do akt sprawy zostały złożone kopie zaliczek miesięcznych na podatek...

II OZ 956/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

, które wynoszą od 1000 zł do 2000 zł. Nie mogła nadesłać kopi dokumentu PIT rozliczającego podatek dochodowy za rok 2015 r. w wyznaczonym przez sąd terminie, z uwagi...
, że wnioskodawczyni, pomimo wezwania do nadesłania dodatkowych wyjaśnień, nie nadesłała kopi dokumentu rozliczającego jej podatek dochodowy za 2015 r. oraz nie nadesłała...

II SA/Kr 923/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

indywidualnego podatku dochodowego), gdzie w rubrykach 7 i 12 na pierwszej stronie znajdują się kwoty dochodu w wysokości łącznej 12.385 dolarów amerykańskich, refundacji...
., o co Sąd tego wnioskodawcę wzywał. Ze złożonej kopii deklaracji individual income tax return (zwrot indywidualnego podatku dochodowego) wynika, że sam podatek dochodowy pobrany...

VII SA/Wa 1586/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-20

następujące koszty: podatek dochodowy i gminy w wysokości 1.050,00 złotych, prąd 250,00 złotych, spłata okien 800,00 złotych, woda 35,00 złotych, gaz 120,00 złotych, wywóz...
się być nie comiesięcznymi wydatkami np. podatek dochodowy i gminy, ubezpieczenia, konserwacje., Mając na względzie fakt uzyskiwania stałych miesięcznych dochodów przez wnioskodawcę...

VII SA/Wa 240/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-25

działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 316 z późn. zm...
prawnej jako źródło przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

II SA/Lu 164/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-19

gospodarczej w czterech pierwszych miesiącach 2009r. nie osiągnęła dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym., Informacje zawarte w urzędowym formularzu...
się wspólnie, wykazywali nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym kwota wykazana do zwrotu nadpłaconego podatku za 2008r. wynosi [...] zł)., Reasumując...

II SA/Kr 1102/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-25

[.....] złotych netto miesięcznie. Z oświadczenia skarżącej oraz dokumentu - raportu wspomagającego wyliczenie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy (wg. formularza...
w kwocie [.....] co po uwzględnieniu kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz kwoty zaliczki na podatek dochodowy daje przychód miesięczny ok. [.....] -złotych...

VII SA/Wa 1977/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-21

, ani oszczędności. Do pisma dołączono zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w [...] z 14 lipca 2015 r., że K. W. nie była podatnikiem podatku dochodowego w 2014 r., zaświadczenia...
). Należy również zauważyć, że uzyskiwanie dochodów z pracy dorywczej nie zwalnia z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego. Trudno też uznać, że czteroosobowa rodzina...
1   Następne >   +2   +5   +10   22