Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

II FSK 592/10 - Wyrok NSA z 2011-10-11

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie odsetek za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną...
Kontroli Skarbowej z dnia 28 maja 2009 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie odsetek za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy od osób...

II FSK 1204/05 - Wyrok NSA z 2006-09-19

Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 7 września 2004 r., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r. 1...
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 7 września 2004 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r...

II FSK 620/05 - Wyrok NSA z 2006-05-18

r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o podatek dochodowy od osób prawnych za 2000 r. oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 21...
. (...) w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r., Z uzasadnienia wyroku wynikało, że decyzją...

II FSK 990/05 - Wyrok NSA z 2006-07-26

Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 27 lutego 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o podatek dochodowy od osób fizycznych za 1997 r...
stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o podatek dochodowy od osób fizycznych za 1997 r. i 1998 r., Sąd ustalił, że w stosunku do małżonków T. za lata podatkowe 1997...

II FSK 1409/05 - Wyrok NSA z 2006-11-16

stycznia 2004 r. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. oraz odsetek od niewpłaconych zaliczek...
na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń, marzec i kwiecień 2001 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Grzegorza A. na rzecz Generalnego Inspektora Kontroli...

II FSK 2970/13 - Wyrok NSA z 2014-10-15

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla wyrok...
III SA/Wa 1898/07 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

II FSK 1091/09 - Wyrok NSA z 2010-11-02

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
2008 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r., Ze stanu sprawy przyjętego...

II FSK 391/05 - Wyrok NSA z 2006-03-01

Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 25 lutego 2004 r., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o podatek dochodowy od osób fizycznych za 1998 r...
z dnia 12 grudnia 2003 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. i zasądził...

II FSK 889/09 - Wyrok NSA z 2010-10-06

z dnia 14 kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych...
Kontroli Skarbowej w P. z 3 czerwca 2005 r. określającej skarżącym zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1999 w wysokości 1.229.366,70 zł...

FSK 2216/04 - Wyrok NSA z 2005-09-13

, z dnia 31 października 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o podatek dochodowy od osób prawnych 1. oddala skargę kasacyjną, 2...
przy Ministrze Finansów z 31 października 2002 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o podatek dochodowy od osób prawnych. Sąd stwierdził...
1   Następne >   +2   +5   10