Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 442/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-15

przede wszystkim na potrzeby rozliczeń w podatku dochodowym i nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą sytuację finansową przedsiębiorcy., Wobec braku jakichkolwiek...

II SA/Wr 678/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-27

, gdy chodzi o określenie obowiązków podatników prowadzących działalność gospodarczą.'. W uzasadnieniu zaś wskazano, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób...