Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 172/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-28

na podatek dochodowy i składką na ubezpieczenie zdrowotne, ze świadczenia potrącana jest kwota 554,30 zł miesięcznie. Wysokość emerytury do wypłaty wynosi 1.282,37 zł...

IV SO/Wa 16/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-27

, opłatę za telefon, media, energię elektryczną, opłatę za opał, remont i konserwacje domu oraz podatek rolny. Skarżąca oświadczyła ponadto, iż otrzymywane świadczenie...
2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej P.p.s.a.)., Stan majątkowy, dochodowy i rodzinny skarżącej opisany...

IV SA/Wa 808/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-24

renty. Do niezbędnych wydatków koniecznych Skarżący zaliczył: opłatę za gaz - 20 zł, energię elektryczną - 100 zł, wywóz śmieci - 30 zł, podatek od nieruchomości - 40 zł...
bankowe ani aby miała jakieś dochody; podał w nim jedynie informacje obrazujące rzeczywistą sytuację materialną i dochodową małżonków., W kolejnym piśmie (k. 48) Skarżący...