Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

II SAB/Wa 298/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-20

potwierdzającego wysokość wynagrodzenia matki, kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego matki za rok 2017, zaświadczenia potwierdzającego, że brat...

II SA/Ol 279/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-02

rodziny, zaświadczeń o dochodzie studenta i każdego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych...

III SA/Gd 712/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-20

uzyskała dochód w wysokości 3.173,82 zł (składki FUS wpisywała w koszty zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych). W 2015 roku zapłaciła za m-ce październik...
na 2 osoby i 12 miesiecy, nie przekracza progu dochodowego pozwalającego na uzyskanie stypendium socjalnego. Dodała, że również że w 2016 r. nie uzyskała żadnego dochodu...