Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

II SAB/Lu 175/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-22

/Po 123/16). Okręgowa Rada Adwokacka, z uwagi na tajemnicę skarbową, nie może więc udostępniać deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych, dotyczących osób, którym wypłaca...