Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Bk 274/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-05-17

finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego została ustalona nieprawidłowo i oczekiwał, że zostanie ona 'pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych'., Decyzją z dnia...
dochodzonej należności, za kwotę bazową należy przyjąć kwotę przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych...

II SA/Bk 478/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-22

nieprawidłowo, gdyż nie została ona pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych., W wyniku rozpoznania sprawy w trybie odwoławczym Dyrektor Okręgowy Służby...
o potrącony podatek dochodowy i dlatego skarżący jako podatnik sam dokonuje korekty zapłaconego podatku za rok, w którym została mu przyznana pomoc finansowa...

II SA/Wa 1423/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-26

i odprowadzania zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14...

II SAB/Wa 917/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-09

urzędowej., Do wniosku dołączył kserokopie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2013 i 2014 oraz zaświadczenia wydanego...

II SAB/Wa 918/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-09

do korespondencji urzędowej., Do wniosku dołączył kserokopie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2013 i 2014 oraz zaświadczenia wydanego...

II SAB/Wa 947/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-02

o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2013 i 2014 oraz zaświadczenia wydanego przez Dyrektora Zakładu Karnego w K. z dnia [...] września 2015 r...

II SO/Ol 22/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

skarżącego za 2011 r., zaświadczenie z tego Urzędu, że skarżący nie figuruje w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji...

II SAB/Ol 92/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

Skarbowego, o nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej oraz zaświadczenia...

II SA/Ol 950/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-09

.: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w '[...]' o dochodach skarżącego za 2011 r., zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, o nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku...
dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej oraz zaświadczenia o nie figurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą...