Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego X

FZ 119/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-24

Emerytalnego w S. w przedmiocie wydania decyzji określającej brak obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu świadczeń emerytalnych postanawia...
Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w S. w przedmiocie wydania decyzji określającej brak obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu...

II FSK 1261/05 - Wyrok NSA z 2006-09-20

obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu świadczeń emerytalnych., W uzasadnieniu postanowienia stwierdzono, że skarga o wznowienie postępowania...
, gdyż Emerytalne Biuro Wojskowe w S. bezprawnie pobiera od niego zaliczki na poczet nienależnego podatku dochodowego od osób fizycznych., Wobec stwierdzonego uchybienia terminu...

II FSK 64/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-07

określającej brak obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu świadczeń emerytalnych postanawia oddalić skargę kasacyjną. Zaskarżonym...
w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu świadczeń emerytalnych. Jako podstawy wznowienia wskazał przepis art. 273 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I SA/Sz 681/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-04

obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu świadczeń emerytalnych., Ustawowe podstawy wznowienia postępowania sądowego, określone, w przepisie...
wydania decyzji określającej brak obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu świadczeń emerytalnych, został oparty na dokumencie podrobionym...

I SA/Sz 31/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-21

w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu świadczeń emerytalnych oraz o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania., W uzasadnieniu...

I SA/Sz 31/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-09-27

Emerytalnego w przedmiocie wydania decyzji określających brak obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu świadczeń emerytalnych., Następnie, pismem...

II SAB/Wa 110/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-08

oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przed dokonaniem zmniejszeń z tytułu zawieszalności oraz przed dokonaniem potrąceń...

II SA/Wa 274/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-07

składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przed dokonaniem zmniejszeń z tytułu...

II SAB/Wa 527/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-07

Ubezpieczeń Społecznych, przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...

II SAB/Wa 607/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-17

́ci z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przed dokonaniem zmniejszeń z tytułu zawieszalności oraz przed dokonaniem potrąceń i egzekucji. Kwoty...
1   Następne >   2