Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

I SA/Łd 618/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-19

dochodowym (tj. podatku od osób prawnych i osób fizycznych) w zakresie kosztów uzyskania przychodów (koszty działalności gospodarczej), do których zalicza się, m.in....
w sytuacji gdy te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Sąd stwierdza, że 'te same koszty' należy odnieść do przepisów ustaw o podatku...

I GSK 251/22 - Wyrok NSA z 2022-04-27

gdy te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Zdaniem WSA, 'te same koszty' należy odnieść do przepisów ustaw o podatku dochodowym (tj...
. podatku od osób prawnych i osób fizycznych) w zakresie kosztów uzyskania przychodów (koszty działalności gospodarczej), do których zalicza się, m.in. wynagrodzenia...

I SA/Sz 819/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-27

Sprawa ze skargi Z. z siedzibą w S. na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 1 września 2017 r. nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od wyników oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach polityki spójności oddala skargę.