Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

VII SA/Wa 123/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

rozliczającego podatek dochodowy za rok 2014 ew. za 2013 r.,, - nadesłania kopii wyciągu z rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące., Na wykonanie ww. zarządzenia zakreślono termin...

VII SA/Wa 123/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-03

) nadesłanie kopii dokumentu PIT rozliczającego podatek dochodowy za rok 2014;, i) nadesłanie kopii wyciągu z rachunku bankowego za ostatnich 6 miesięcy., Powyższe należało wykonać...