Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

II SAB/Bd 123/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-04

w kwocie brutto tj. przed potrąceniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych., Stwierdzić należy, że strona ponosi wydatki związane...

II SAB/Łd 44/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-10

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zeznań podatkowych za rok 2016 i 2015 dla podatku dochodowego,, 3/ informacji o prowadzonej przez wnioskodawczynię...

II SAB/Łd 46/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-10

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zeznań podatkowych za rok 2016 i 2015 dla podatku dochodowego,, 3/ informacji o prowadzonej przez wnioskodawczynię...

II SAB/Łd 47/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-11

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zeznań podatkowych za rok 2016 i 2015 dla podatku dochodowego,, 3/ informacji o prowadzonej przez wnioskodawczynię...

II SAB/Łd 49/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-11

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zeznań podatkowych za rok 2016 i 2015 dla podatku dochodowego,, 3/ informacji o prowadzonej przez wnioskodawczynię...

II SAB/Łd 50/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-10

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zeznań podatkowych za rok 2016 i 2015 dla podatku dochodowego,, 3/ informacji o prowadzonej przez wnioskodawczynię...

II SAB/Łd 52/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-10

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zeznań podatkowych za rok 2016 i 2015 dla podatku dochodowego,, 3/ informacji o prowadzonej przez wnioskodawczynię...

II SAB/Łd 53/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-10

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zeznań podatkowych za rok 2016 i 2015 dla podatku dochodowego,, 3/ informacji o prowadzonej przez wnioskodawczynię...

II SAB/Łd 45/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-10

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zeznań podatkowych za rok 2016 i 2015 dla podatku dochodowego,, 3/ informacji o prowadzonej przez wnioskodawczynię...

II SAB/Łd 51/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-28

wynagrodzenia,, 2/ odpisu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zeznań podatkowych za rok 2016 i 2015 dla podatku dochodowego,, 3/ informacji o prowadzonej...
1   Następne >   +2   4