Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Ol 101/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-21

działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej., Stwierdził, że 'skoro...
działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej., Stwierdził...

II SAB/Ol 101/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-03

, nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów...
'na opłaty bieżące za podatki, energię i opłaty za mieszkanie'. W tym celu do pisma wnioskodawca załączył kopie: dokumentów potwierdzających pokrycie opłat za mieszkanie...

I GSK 284/22 - Wyrok NSA z 2022-04-27

albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Sąd stwierdził, że 'te same koszty' należy odnieść do przepisów ustaw o podatku dochodowym (tj. podatku od osób...

I SA/Łd 634/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-29

środków publicznych. Sąd stwierdza, że 'te same koszty' należy odnieść do przepisów ustaw o podatku dochodowym (tj. podatku od osób prawnych i osób fizycznych) w zakresie...

II GZ 151/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-03

. [...] akt sądowych) nadesłał jedynie kserokopię dowodu wpłaty z tytułu opłacenia podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego oraz akty notarialne z [...] sierpnia 2010 r...
się ustalenie jego rzeczywistej sytuacji dochodowej i majątkowej. Tym samym jego wniosek o przyznanie prawa pomocy nie mógł być uwzględniony., [...] wniósł zażalenie...