Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

IV SA/Wr 226/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-22

również, że zamieszczane oferty cenowe są cenami netto i nie uwzględniają wartości podatku dochodowego związanego z podpisaniem umowy o wynajem, który jest doliczany...
skarżącemu świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, jako związane z pobraniem, przez płatnika podatku zaliczki na podatek dochodowy od osób...

I OSK 444/06 - Wyrok NSA z 2007-03-23

, że pomniejszenie kwoty przyznanego świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego jako związane z pobraniem przez płatnika podatku zaliczki na podatek dochodowy...
od osób fizycznych nie wymaga wydania decyzji. Zasadność pobrania podatku przez płatnika podatnik może kwestionować przed urzędem skarbowym wnosząc o stwierdzenie...