Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

II SAB/Wa 417/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-13

za opał oraz wodę. W gospodarstwie rolnym nie są prowadzone działy specjalne produkcji rolnej i zarówno skarżący, jak i jego żona nie są podatnikami podatku dochodowego...