Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X
  • Symbol

I SA/Gl 1334/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-02-01

[...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. orzeka, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości...
. nr [...] Naczelnik urzędu Skarbowego w R. określił podatnikowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w wysokości [...]zł., uznając że małżonkowie G...

I SA/Gl 1335/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-31

[...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz skarżącej J. G...
Urzędu Skarbowego w R. określił podatniczce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w wysokości [...] zł., uznając że małżonkowie G. bezpodstawnie...

I SA/Go 439/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-07

M.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. oddala skargę. I SA / Go 439 / 08...
[...].11.2007 roku nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok., Z akt sprawy wynika...

I SA/Wr 4447/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
wpłaty), iż stanowi ona zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy za styczeń 2000 r., nie składając jednak deklaracji PIT - 5 za ten miesiąc. W związku z powyższym Urząd...

I SA/Wr 4448/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń 2000 r. w wysokości [...]. W uzasadnieniu tej decyzji Izba Skarbowa wyjaśniła, iż Z. P. - prowadzący...

I SA/Wr 4449/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń 2000 r. w wysokości [...]. W uzasadnieniu tej decyzji Izba Skarbowa wyjaśniła, iż Z. P. - prowadzący działalność gospodarczą...

I SA/Kr 1092/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-28

Skarżących A. i B. C. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w drodze...
w sprawie określenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zamiany nieruchomości. W dniu [...] października 2007r. Skarżący złożyli w Urzędzie Skarbowym...

I SA/Gl 515/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-21

w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy...
decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r., w sprawie odmowy stwierdzenia odmowy nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r., Decyzję organu...

I SA/Gl 514/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-21

w K. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy...
decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r., w sprawie stwierdzenia odmowy nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r., Decyzję organu...

I SA/Go 326/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-10

[...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. oddala skargę...
Skarbowego z [...] marca 2015 r. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r., Rozstrzygnięcia organów podatkowych zapadły...
1   Następne >   +2   +5   +10   100