Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Gd 696/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 15 maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...
postępowanie podatkowe w stosunku do Pana A. C. w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...

I SA/Gd 697/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

A. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 15 maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...
postępowanie podatkowe w stosunku do Pana A. C. w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...

I SA/Ke 47/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-04-16

: [...] uznające za nieprawidłowe stanowisko 'A.' Sp. z o.o. w K. w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób...
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki kwoty otrzymane przez Spółkę z tytułu obniżenia udziału kapitałowego w Spółce Celowej (spółce...

III SA/Wa 2555/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-12

Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych 1...
) uchyla zaskarżoną decyzję w części określającej wysokość odsetek od zaliczek miesięcznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc od stycznia 2012 r...

I SA/Gd 766/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-19

z dnia 3 stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w 2010...
2014 r. utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 2 września 2014r. w przedmiocie określenia M.I. wysokości zobowiązania w podatku dochodowym...

I SA/Gd 1088/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-02-13

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 25 września 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok oddala skargę...
maja 2018 r. nr [...], określającą W.C. (dalej jako podatnik, skarżący) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. w kwocie...

I SA/Sz 267/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-09

z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres od stycznia do lipca 2019 r. oraz określenia wysokości należności z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku...
urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników w okresie od [...] r. oraz określono wysokość...

I SA/Rz 135/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-20

2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej, decyzją z dnia [...] grudnia 2016 r...
skarżącemu zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r., w wysokości 161 695 zł, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W stanie faktycznym...

I SA/Sz 660/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-12-06

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2011...
jest związane ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego w kwocie [...]zł,, 2) stwierdzono nadpłatę w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r. w kwocie [...] zł...

III SA/Wa 1102/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r...
w W. z dnia [...] sierpnia 2014 r. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 rok., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100