Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SAB/Ol 91/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-05

w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność...

II SAB/Ol 54/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-05

podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie...

II SA/Ol 254/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-12

Skarbowego w B. o dochodach skarżącego za 2011 r., zaświadczenie z tego Urzędu, że skarżący nie figuruje w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych...

II SAB/Ol 61/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-19

z Urzędu Skarbowego o dochodach skarżącego za 2011 r., zaświadczenie z tego Urzędu, że skarżący nie figuruje w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych...

II SA/Ol 417/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-06

. o dochodach skarżącego za 2011 r., zaświadczenie z tego Urzędu, że skarżący nie figuruje w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów...

I OSK 893/10 - Wyrok NSA z 2010-07-22

, jest obowiązany do: naliczania, potrącania i odprowadzania zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 28 lipca 1991 r. o podatku...
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r., poz. 178. ze zm.) oraz naliczania, potrącania i odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 85 ust...

II SA/Ol 1105/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-07

jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku...
dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej., Stwierdził, że 'skoro nie ma źródła utrzymania, to nie może też wykazać swoich (...) wydatków...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-20

, nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych...
'na opłaty bieżące za podatki, energię i opłaty za mieszkanie'. W tym celu do pisma wnioskodawca załączył kopie: dokumentów potwierdzających pokrycie opłat za mieszkanie za jeden...

II SA/Ol 307/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-28

z którymi jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku...
dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej., Stwierdził, że 'skoro nie ma źródła utrzymania, to nie może też wykazać swoich...