Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

VI SA/Wa 186/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-20

karę pieniężną w wysokości 97 tysięcy złotych. Z załączonych do wniosku dwóch kwartalnych deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy wynika, że przychód w pierwszym...
przekraczającą 97 tysięcy złotych, co doprowadzi go do utraty płynności finansowej i w konsekwencji bankructwa. Do wniosku załączył dwie deklaracje na zaliczkę kwartalną na podatek...

VI SA/Wa 509/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-20

na podatek dochodowy za 2016 r., oraz listę płac zatrudnionych pracowników., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:, Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia...
karę pieniężną w wysokości 97 tysięcy złotych. Z załączonych do wniosku dwóch kwartalnych deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy wynika, że przychód w pierwszym...

VI SA/Wa 511/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-20

na podatek dochodowy za 2016 r., oraz listę płac zatrudnionych pracowników., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:, Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia...
karę pieniężną w wysokości 97 tysięcy złotych. Z załączonych do wniosku dwóch kwartalnych deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy wynika, że przychód w pierwszym...

II SAB/Wa 401/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-05

on jak i jego żona nie są podatnikami podatku dochodowego. Skarżący oraz pozostałe osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe nie mają oszczędności., Zgodnie z art. 246...

II SAB/Wa 457/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-21

podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 (zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. z dnia [...] września 2012 r. w aktach sprawy)., Skarżący oświadczył...
K. z dnia [...] września 2012 r., decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego i leśnego na rok 2012 - w aktach sprawy). Zdaniem skarżącego, gospodarstwo rolne...

V SA/Wa 4758/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-22

w wezwaniu z 18 lutego 2016 r. Skarżący nadesłał - własne oraz żony - informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za lata 2013-2015...

II SA/Wa 1631/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-12

z przekazanego 1% podatku dochodowego otrzyma dopiero w okolicach lipca 2018 r., a ponadto ubiega się o kolejny kredyt., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VIII SA/Wa 497/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-17

decyzje w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej - hodowla lisów), a także utrzymuje się tylko i wyłącznie...

IV SA/Wa 976/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-06

) zaświadczenia w sprawie podatku od nieruchomości; 6) zaświadczenia w sprawie wpisu do ewidencji producentów rolnych oraz świadczeń wypłacanych przez Agencję...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 7) zaświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej; 8) zaświadczenia potwierdzającego, że korzysta z pomocy...

VI SA/Wa 1623/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-11

2 udp. Zdaniem skarżącej, możliwość reklamowania i co za tym idzie prowadzenie dochodowej działalności gospodarczej leży również w interesie społecznym...
, nie tylko indywidualnym. Organ nie wziął pod uwagę faktu, że możliwość prowadzenie przez stronę dochodowej działalności jest korzystne dla mieszkańców powiatu, a więc korzystne...
1   Następne >   2