Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

I SA/Sz 1192/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-08

budowli, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Ze względu na swoją formę prawną Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie z przepisami...
o podatku dochodowym podatnikami podatku dochodowego od dochodów generowanych przez Spółkę pozostają jej wspólnicy, odpowiednio osoby fizyczne i prawne. Naturalną...

I SA/Bd 810/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-02-15

od nieruchomości. Ze względu na swoją formę prawną (jest spółką komandytową), Spółka będąca właścicielem przedmiotowych budowli, nie jest podatnikiem podatku dochodowego (zgodnie...
z brzmieniem przepisów w tym zakresie podatnikami podatku dochodowego od dochodów generowanych przez Spółkę pozostają jej wspólnicy, odpowiednio osoby prawne i fizyczne...

I SA/Bd 833/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-02-15

komandytowa będąca właścicielem przedmiotowych budowli, nie jest podatnikiem podatku dochodowego, (w tym zakresie podatnikami podatku dochodowego od dochodów generowanych...
przez Spółkę pozostają jej wspólnicy, odpowiednio osoby prawne i fizyczne). Naturalną konsekwencją braku statusu podatnika podatku dochodowego w przypadku Spółki...

I SA/Po 827/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-24

na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Budowle są zlokalizowane w N. [...], Strona jako spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego; podatnikami...
podatku dochodowego są poszczególni wspólnicy Spółki. W konsekwencji dochód z tytułu udziału w zyskach Spółki podlega opodatkowaniu po stronie każdego ze wspólników...

I SA/Bd 466/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-11

, nie jest podatnikiem podatku dochodowego (zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów w tym zakresie podatnikami podatku dochodowego od dochodów generowanych przez Spółkę pozostają...
jej wspólnicy, odpowiednio osoby prawne i fizyczne). Naturalną konsekwencją braku statusu podatnika podatku dochodowego w przypadku Spółki jest brak prawnego obowiązku...

I SA/Ol 646/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-25

w formie spółki komandytowej nie jest podatnikiem podatku dochodowego, są nimi wspólnicy, podlegający opodatkowaniu stosownie do swego statusu jako osoby prawne bądź...
fizyczne. Ze względu na brak podmiotowości w zakresie podatku dochodowego spółka komandytowa nie ma prawnego obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych dla potrzeb podatku...

I SA/Łd 817/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-08

amortyzacyjne zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm. dalej: UPDOP). W ewidencji ujęto środki trwałe...
elektrycznej) - urządzenia wiatrowe. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że ze względu na formę prawną (spółka komandytowa) nie jest podatnikiem podatku dochodowego...

I SA/Bd 127/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-11

budowli, nie jest podatnikiem podatku dochodowego (zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów w tym zakresie podatnikami podatku dochodowego od dochodów generowanych...
przez spółkę pozostają jej wspólnicy, odpowiednio osoby prawne i fizyczne). Naturalną konsekwencja braku statusu podatnika podatku dochodowego w przypadku spółki jest brak...

I SA/Ol 875/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-02-08

budowle, które podlegają podatkowi od nieruchomości. Spółka prowadzi działalność w formie spółki komandytowej i nie jest podatnikiem podatku dochodowego (zgodnie...
z odpowiednimi przepisami w tym zakresie podatnikami podatku dochodowego od dochodów spółki pozostają jej wspólnicy, odpowiednio osoby prawne i fizyczne). Konsekwencją braku statusu...

I SA/Bd 613/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-27

od nieruchomości. Ze względu na swoja formę prawną (spółka komandytowa), wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikami są wspólnicy spółki. Naturalną...
konsekwencją braku statusu podatnika podatku dochodowego w przypadku spółki jest brak prawnego obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych na potrzeby tego podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   12