Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1754/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę W dniu 19 marca 2019 r. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej zwany Dyrektorem KIS) wpłynął...
wniosek Podatkowej Grupy Kapitałowej P. S.A. (dalej zwana Skarżącą, Wnioskodawcą, PGK) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych...

III SA/Wa 1755/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2019 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.122.2019.1.AG w przedmiocie podatku dochodowego...
, Wnioskodawcą, Bankiem) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania...

III SA/Wa 1526/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-03

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę P. Spółka...
faktyczny i zdarzenie przyszłe, z którego wynikało, że P. jest polskim podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku...

III SA/Wa 2223/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.133.2021.1.JF w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę. T. spółka...
w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy złożenie przez Stronę jako wspólnika Spółki, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia...

III SA/Wa 2052/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżoną...
. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia...

VIII SA/Wa 774/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

Spółkom tworzącym podatkową grupę kapitałową o jakiej mowa w art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przysługuje wynikajace z art. 75 par.2 ust. 1 pkt 1...
lit a) Ordynacji podatkowej prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych powstałej na skutek nadpłaconego lub nienależnie...

III SA/Wa 2772/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-06

. sp. z o.o. z siedzibą w L. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
we wniosku z 17 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu Skarżącej...

III SA/Wa 434/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

indywidualną Ministra Finansów z dnia 16 października 2014 r. nr IPPB1/415-903/14-4/MS1 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną...
w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych., W przedmiotowym wniosku Skarżący przedstawił opisane poniżej zdarzenie przyszłe:, Skarżący...

III SA/Wa 3391/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od otrzymanych w okresie od stycznia do listopada 2014 r. dywidend w kwocie 2.196 zł., Skarżąca podała, że 1 stycznia 2014 r...
. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób...

III SA/Wa 2738/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-28

w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2015 r. nr IPPB5/4510-270/15-4/PS w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla...
interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania otrzymywanych przez Spółkę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100