Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Rz 968/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-08

Skarbowej z dnia [...] września 2021 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej...
jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS/organ) z dnia [...] września 2021r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...

I SA/Rz 800/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-20

[...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza...
: Skarżąca) zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia...

I SA/Rz 590/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-24

Finansów z dnia [...] kwietnia 2014r. nr [....] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę - Minister Finansów, interpretacją indywidualną z dnia...
przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o., nabytych w wyniku likwidacji spółki jawnej...

I SA/Rz 592/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-24

Finansów z dnia [...] marca 2014r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę - Minister Finansów, interpretacją indywidualną z dnia...
dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o., nabytych w wyniku likwidacji spółki jawnej...

I SA/Rz 370/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-07-27

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2010r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę - Indywidualną interpretacją z dnia...
podatku dochodowego od osób fizycznych złożonego w dniu 7 grudnia 2009r. w zakresie opodatkowania tym podatkiem zysków wypracowanych przez Spółkę przekształconą - Spółkę...

I SA/Rz 369/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-07-27

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2010r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę - Indywidualną interpretacją z dnia...
podatku dochodowego od osób fizycznych złożonego w dniu 7 grudnia 2009r. w zakresie opodatkowania tym podatkiem zysków wypracowanych przez Spółkę przekształconą - Spółkę...

I SA/Rz 512/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-22

2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Minister Finansów, interpretacją indywidualną z dnia [...] marca 2016 r...
., nr [...], uznał za nieprawidłowe stanowisko P. J. - zwanego dalej skarżącym, odnośnie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym...

I SA/Rz 509/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-22

2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Minister Finansów, interpretacją indywidualną z dnia [...] marca 2016 r...
., nr [...], uznał za nieprawidłowe stanowisko M. P. - zwanego dalej skarżącym, odnośnie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym...

I SA/Rz 161/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-05-11

Ministra Finansów z dnia [...] października 2009r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa, że zaskarżona...
Finansów uznał za nieprawidłowe stanowisko M. W. odnośnie wykładni przepisów prawa podatkowego, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Wnioskiem z dnia 11...

I SA/Rz 702/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-11-05

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] marca 2009r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa...
budowlano-hipotecznego stanowi wydatkowanie środków finansowych na cele mieszkaniowe, o których mowa jest w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100