Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Wr 1171/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-05-14

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. oddala skargę. Skarżący W. B. w zeznaniu o wysokości dochodu...
186.677,50 zł oraz należny podatek dochodowy w kwocie 46.470,00 zł., W wyniku przeprowadzonego przez Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej...

I SA/Op 64/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-29

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 27 listopada 2009r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001r...
przez siebie działalności rolniczej, do której zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się przepisów tej ustawy. Ustalono...

I SA/Op 53/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-21

[...] w O. na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 października 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...
działającego poprzez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a dotyczącej...

I SA/Op 164/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-08-22

indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla...
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych - w zakresie opodatkowania kwot uzyskanych...

I SA/Op 2/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-02-25

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:, Niepubliczny...

I SA/Op 70/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-04-13

w Opolu z dnia 20 grudnia 2021 r., nr 1601-IEW.7010.12.2021 w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 r. na poczet zaległości...
w podatku dochodowym z kapitałów pieniężnych i odpłatnego zbycia praw majątkowych za 2016 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez I. K. (dalej wskazywanej...

I SA/Op 530/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-30

podatku dochodowego od przychodów osób duchownych na rok 2012 oddala skargę Decyzją z dnia 7 maja 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 233 § 1...
w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych za rok 2012 w kwocie 1.524,00 zł, twierdząc, że decyzja ta została wydana...

I SA/Wr 3295/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-20

Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie orzeczenia straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 r. I. zaskarżoną decyzję uchyla; II. określa...
Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu Nr [...] z dnia [...] i orzekł, że strata Spółki Akcyjnej A w B. w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2000 wynosi 44.975.707,50 zł...

I SA/Wr 3294/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-20

Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie orzeczenia straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r. I. zaskarżoną decyzję uchyla; II. określa...
Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu Nr [...] z dnia [...] i orzekł, że strata Spółki Akcyjnej A w B. w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 1999 wynosi 237.276.389,04...

I SA/Op 110/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-04-04

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 października 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych...
z informacji płatnika (nabywcy) o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, wykazano przychód wnioskodawcy w wysokości 405.566,53 zł (pozycja 71...
1   Następne >   +2   +5   +10   100