Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Lu 468/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-05-22

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę. Zaskarżoną interpretacją...
indywidualną z dnia [...] Minister Finansów stwierdził, że stanowisko P. B. przedstawione we wniosku z dnia [...] czerwca 2014 r. dotyczącym podatku dochodowego od osób...

I SA/Lu 951/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-24

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę. Zaskarżoną...
interpretacją indywidualną z dnia [...] Minister Finansów stwierdził, że stanowisko M. T. przedstawione we wniosku dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie...

I SA/Lu 1012/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-27

odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., Z uzasadnienia zaskarżonej interpretacji i akt sprawy wynika, że w dniu [...] maja...

I SA/Lu 1011/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-27

odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. 749 ze zm.; dalej: 'O.p.'), złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego...

I SA/Lu 593/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-19

Skarbowej z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z dywidendy I. uchyla zaskarżoną...
nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5.108.652 zł z tytułu pobranego przez płatnika (B) zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidendy...

I SA/Lu 669/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-25

z ograniczoną odpowiedzialnością na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [... ] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżoną...
. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych w związku z dokonaniem...

I SA/Lu 471/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-25

[...] r. Nr [...] w przedmiocie określenia odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące: od I do XII...
z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 14. poz. 176 z późn. zm. ), § 11 rozporządzenia Ministra Finansów...

I SA/Lu 466/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-14

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy K. G. w zryczałtowanym podatku dochodowym...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] w sprawie określenia K. G. ostatnio zamieszkałej w Ż. zobowiązania podatkowego w 10% zryczałtowanym podatku dochodowym w kwocie...

I SA/Lu 399/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-11-23

roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Stan sprawy przedstawia się następująco., Skarżąca wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie...
podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji spółka na bieżąco jest obowiązana do obliczania oraz wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w formie zaliczek...

I SA/Lu 400/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-11-23

2022 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Stan sprawy przedstawia się następująco., Skarżąca wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej...
podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji spółka na bieżąco jest obowiązana do obliczania oraz wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w formie zaliczek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100