Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Kr 1133/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-09

podatku dochodowego od osób fizycznych, , , - s k a r g ę o d d a l a -, , Skarżąca P. R.-M. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku...
i podlega tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym o nazwie B. w stawce 25%. Wnioskodawczyni dysponuje dowodem zapłaty przedmiotowego podatku (w tym również zaliczek...

I SA/Kr 655/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-26

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 marca 2017 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - skargę oddala...
- Strona skarżąca Z. C. K. w K. złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych...

I SA/Kr 1644/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-05

podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej...
powstanie w momencie otrzymania środków pieniężnych, zatem w związku z uczestnictwem w spółce wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy...

I SA/Kr 852/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-16

Informacji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla interpretacje indywidualne z dnia 19 kwietnia 2021 r...
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:, * pomniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę odpowiadającą...

I SA/Kr 828/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-16

. nr [...] ze skargi P. K. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:, - pomniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego...

I SA/Kr 197/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-26

listopada 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.662.2021.3.MST w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II. zasądza...
również jako: Wnioskodawca, Strona, Skarżąca) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 1) oraz podatku dochodowego od osób...

I SA/Kr 1092/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-28

Skarżących A. i B. C. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w drodze...
w sprawie określenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zamiany nieruchomości. W dniu [...] października 2007r. Skarżący złożyli w Urzędzie Skarbowym...

I SA/Kr 329/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-05

2018 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - skargi oddala - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 27 grudnia 2018r. wydał...
. (data wpływu 21 września 2018r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy estońska...

I SA/Kr 1382/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-08

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację...
dochodowego od osób prawnych,, 3. Czy strona skarżąca, począwszy od 1 stycznia 2014 r. ma obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne...

I SA/Kr 192/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-12

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz strony...
. spółka jawna w N. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy z dniem wystąpienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100