Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Ke 151/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-27

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2...
podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu uznania spółki komandytowo-akcyjnej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, jest nieprawidłowe., 1.2....

I SA/Ke 47/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-04-16

: [...] uznające za nieprawidłowe stanowisko 'A.' Sp. z o.o. w K. w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób...
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki kwoty otrzymane przez Spółkę z tytułu obniżenia udziału kapitałowego w Spółce Celowej (spółce...

I SA/Ke 685/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-01-22

odpowiedzialnością w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę. 1. Akt organu...
pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dla komplementariusza z tytułu...

I SA/Ke 117/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-04-20

. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z [...] nr: [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2...
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową (pytanie...

I SA/Ke 570/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-15

dochodowym od osób fizycznych za lata 1999-2000 i 2002 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych...
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. znak: [...] z dnia [...] wydanej dla małżonków D. i M. C. w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób...

I SA/Ke 96/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-08-25

[...]. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r. skargę oddala. Sędziowie Decyzją z dnia [...]. znak [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił W.L....
stwierdzenia nadpłaty za 2002 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych od odszkodowań wypłaconych w 2002 r. na podstawie ugody sądowej wynikających z umowy o pracę...

I SA/Ke 392/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-01-22

[...] nr [...] w przedmiocie odsetek za zwłokę od niezapłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. oddala skargę 1.1 Dyrektor Izby Administracji...
określenia A.M. odsetek za zwłokę od niezapłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w łącznej wysokości 14.185 zł., 1.2 Dyrektor wyjaśnił...

I SA/Ke 321/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-07-27

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
. zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według stawki 19% za 2010 r. w kwocie 98.616,00 zł...

I SA/Ke 113/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-04-15

Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. oddala skargę. 1.1.Decyzją z dnia [...] [...] Dyrektor Izby Skarbowej...
[...]. określającą podatniczce zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym według stawki 10% w kwocie 6.684,00zł od przychodu z tytułu sprzedaży w 2010r...

I SA/Ke 112/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-04-15

Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. oddala skargę. 1.1.Decyzją z dnia [...] roku Nr [...] Dyrektor Izby...
[...] określającą podatniczce zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym według stawki 10% w kwocie 6.684,00zł od przychodu z tytułu sprzedaży w 2010r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100