Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Go 159/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-06

na indywidualną interpretację Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. H.J. (zw...
. dalej: Ministrem Finansów, organem) z [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działów...

I SA/Go 439/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-07

M.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. oddala skargę. I SA / Go 439 / 08...
[...].11.2007 roku nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok., Z akt sprawy wynika...

I SA/Go 398/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-29

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. Uchyla zaskarżoną interpretację w całości. 2. Zasądza...
podatkiem liniowym (art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W 2018 r. spółka osiągnęła stratę podatkową, natomiast w 2019 r. spółka osiągnęła dochód...

I SA/Go 326/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-10

[...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. oddala skargę...
Skarbowego z [...] marca 2015 r. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r., Rozstrzygnięcia organów podatkowych zapadły...

I SA/Go 216/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-25

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika i określenia niepobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób...
fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Izba Rolnicza (zw. dalej: IR, stroną, skarżącą) wniosła skargę na decyzją Dyrektora Izby...

I SA/Go 937/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-06

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. oddala skargę I SA / Go 937 / 07, U Z A S A D N I E N I E, Skarżący D.T. wniósł...
[...].04.2007 roku wydaną w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 rok., Z akt sprawy wynika że :, Decyzją z dnia...

I SA/Go 203/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-24

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. 1. Uchyla zaskarżoną decyzję. 2. Określa, że zaskarżona decyzja...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] grudnia 2011r. określającą skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie 4.438, 00 zł...

I SA/Go 704/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-11

Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r...
Skarbowego (zw. dalej: Naczelnikiem US, organem I instancji) nr [...] z dnia [...] sierpnia 2014r., w przedmiocie określenia na kwotę 1.726zł. zobowiązania w podatku dochodowym...

I SA/Go 327/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-16

ze skargi D.R. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] marca 2017 r. nr [...], określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...

I SA/Go 238/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-10

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconych należności z tytułu najmu środków transportowych...
orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika i określenia wysokości niepobranego i niewpłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconych należności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100