Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gd 2203/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-02-25

września 2000 r. nr [...] w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1999 oddala skargę I SA/Gd 2203/00, U z a s a d n i e n i e, Izba Skarbowa...
działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 1993 r. Dz.U....

I SA/Gd 986/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-15

. z o.o. [...] z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych...

I SA/Gd 696/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 15 maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...
postępowanie podatkowe w stosunku do Pana A. C. w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...

I SA/Gd 697/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

A. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 15 maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...
postępowanie podatkowe w stosunku do Pana A. C. w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...

I SA/Gd 573/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-24

Skarbowej z dnia 3 czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja...
ust. 1 pkt 2, art. 27, art. 27b ust. 1, art. 45 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm...

I SA/Gd 574/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-24

Skarbowej z dnia 3 czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja...
. 1, art. 26 ust. 1 pkt 2, art. 27, art. 27b ust. 1, art. 27d, art. 45 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r...

I SA/Gd 1754/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-02-18

. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. oddala skargę. I SA/Gd 1754/01, U z a s a d n i e n i e...
, W wyniku kontroli prawidłowości naliczenia zobowiązań budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 rok przeprowadzonej w firmie 'A', której właścicielem...

I SA/Gd 439/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-08

,,A' z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
jako 'Dyrektor', o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., Przedstawiając stan faktyczny Spółka wyjaśniła, że jest spółką...

I SA/Gd 440/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-08

,,A' z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2018 r., nr [ ] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla...
jako 'Dyrektor', o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., Przedstawiając stan faktyczny Spółka wyjaśniła, że jest spółką...

I SA/Gd 1126/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-10

. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1...
: 'wnioskodawca', 'spółka', 'skarżąca') o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. We wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100