Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Bd 837/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-28

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. 1. uchyla zaskarżoną interpretację, 2. zasądza od Ministra...
wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wnioskodawca podał, że jest spółką...

I SA/Bd 780/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-22

, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia, 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
o podatku dochodowym od osób prawnych, za miesiąc styczeń 2014 r.?, Zdaniem Wnioskodawcy, w tak przedstawionej sytuacji nie ma on obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień...

I SA/Bd 849/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-12-29

. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną interpretację 2. określa...
interpretacji przepisów prawa podatkowego o jej udzielenie, w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych - w zakresie ustalenia źródła przychodu...

I SA/Bd 21/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-10

w T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych...
w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2008, w kwocie [...] zł., Pismem z dnia [...] sierpnia 2009 r. strona wniosła odwołanie od w/w decyzji, zarzucając jej naruszenie...

I SA/Bd 411/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-10-27

postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego z dnia [...] obejmującego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc październik 2003r...
na podatek dochodowy za miesiąc październik jest niezasadne, bowiem obowiązek zapłaty zaliczek przez podatników wygasł 31 grudnia 2003r; zasadne jest jedynie naliczenie...

I SA/Bd 514/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-10-09

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005r 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
Urzędu Skarbowego w B. określił L. K. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie [...] zł. W uzasadnieniu organ wskazał...

I SA/Bd 859/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-17

Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżoną interpretację, 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz W. G. Sp...
do Ministra Finansów wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu...

I SA/Bd 76/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-10-11

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
Kontroli Skarbowej w B. określił dla J. S.A. w J. wysokość zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996r. w kwocie [...] oraz odsetki...

I SA/Bd 268/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-06-07

. z o. o. w T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] 2006r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności płatnika i wysokości niepobranego podatku dochodowego...
. Nr [...] orzekającej o odpowiedzialności płatnika i określającej wysokość nie pobranego podatku dochodowego od osób prawnych w 2003 r. w kwocie 13.387,00 zł i orzekł...

I SA/Bd 389/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-09-22

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę W dniu...
[...] lutego 2020 r. wpłynął do organu wniosek G. K. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100