Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Bk 425/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-17

. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną...
podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku po likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej., Wnioskodawca wskazał...

I SA/Bk 425/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-01-19

Izby Skarbowej w B. z dnia [...] października 2004 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. oddala skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w S...
rocznym PIT-37 za 2003 rok, wydał w dniu [...] lipca 2004 r. decyzję Nr [...] w sprawie określenia Panu J. A. K. zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...

I SA/Bk 339/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-15

R. R. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną...
podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową., We wniosku...

I SA/Bk 209/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-30

niezarobkowych), kwalifikują omawiane przychody, jako diety wolne od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
Izby Skarbowej w B. z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok 1. uchyla...

I SA/Bk 210/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-30

niezarobkowych), kwalifikują omawiane przychody, jako diety wolne od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wojewódzki...
Izby Skarbowej w B. z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok 1. uchyla...

I SA/Bk 211/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-30

niezarobkowych), kwalifikują omawiane przychody, jako diety wolne od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wojewódzki...
Izby Skarbowej w B. z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 rok 1. uchyla...

I SA/Bk 212/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-27

niezarobkowych), kwalifikują omawiane przychody, jako diety wolne od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wojewódzki...
Skarbowej w B. z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję...

I SA/Bk 213/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-27

niezarobkowych), kwalifikują omawiane przychody, jako diety wolne od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wojewódzki...
w B. z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję...

I SA/Bk 17/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-03-29

podatkowego w podatku dochodowym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Sędziowie sędzia WSA...
. B. i G. B. B. Spółka z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

I SA/Bk 106/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-24

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zaliczenia nadpłaty podatku dochodowego od osób...
fizycznych za 2019 r. na poczet liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. oraz zaliczenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100