Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Łd 1455/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-14

z siedzibą w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób...
741,10 zł na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r., dokonanej w następujący sposób: 7 108,90 zł na należność główną i 1 632,20 zł na odsetki...

I SA/Łd 1456/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-14

z siedzibą w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób...
015,80 zł na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r., dokonanej w następujący sposób: 1 632,20 zł na należność główną i, 374,80 zł na odsetki...

I SA/Łd 1058/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-10

Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-W. z dnia [...] r. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie...
, wystąpiła o stwierdzenie, na podstawie art. 75 § 2 pkt 1 lit. a ustawy Ordynacja podatkowa, nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy obejmujący miesiące...

I SA/Łd 1174/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-11-16

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. oddala skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. decyzją z dnia...
dochodowym od osób fizycznych za rok 2004 w wysokości 1.075 zł i stwierdzającą nadpłatę w tym podatku w wysokości 183,90 zł., Z uzasadnienia decyzji organu I instancji...

I SA/Łd 1173/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-11-16

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. oddala skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. decyzją z dnia...
podatkowe za rok 2004, tymczasem dochody A. D. podlegały regulacji art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych...

I SA/Łd 1051/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-11

Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób...
, UZASADNIENIE, W dniu 13 lutego 2014 r. B. B. założyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków...

I SA/Łd 858/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-05

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżoną interpretację; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia...
. A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Ł. wniosła o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób...

I SA/Łd 778/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-25

lutego 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółek...
tego przekształcenia niewypłacony wspólnikom, a opodatkowany już podatkiem dochodowym zysk spółki przekształcanej został przekazany na kapitał rezerwowy spółki przekształconej...

I SA/Łd 179/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-13

z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych...
. w przedmiocie określenia 'A' Sp. z o.o. w Ł. wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r., W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ podał...

I SA/Łd 23/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-19

[...] nr [...] w przedmiocie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę...
. - przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100