Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1306/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

Odliczenie przez podatnika podatku dochodowego właściwego dla osób prawnych kwot wypłaconych wspólnikom dywidend od podstawy opodatkowania podatkiem kapitałowym...
nie stanowi przewidzianego w art. 20 ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1997 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) powodu...

II FSK 576/05 - Wyrok NSA z 2005-07-28

. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ był w 1998 r. przepisem szczególnym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie...
ze skargi Anny G. i Dariusza G. na decyzję Izby Skarbowej w O. Ośrodek Zamiejscowy w E. z dnia 9 lipca 2001 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych...

II FSK 381/11 - Wyrok NSA z 2012-10-12

. nr [...]; [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia...
indywidualne przepisów prawa podatkowego znak [...] i [...], uznając stanowisko M. sp. z o.o. z siedzibą w K. odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie...

II FSK 10/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

grudnia 2004 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. oddala skargę kasacyjną. 1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 4 października 2005 r. /I SA...
., (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, uchylił zaskarżoną decyzję, orzekł, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do chwili uprawomocnienia...

II FSK 2689/17 - Wyrok NSA z 2019-07-12

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 4 marca 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Wymieniony...

II FSK 151/06 - Wyrok NSA z 2007-01-12

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław...
i Piotra S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 21 grudnia 2004 r. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...

II FSK 1317/11 - Wyrok NSA z 2012-12-19

Skarbowej w W. z dnia 7 września 2010 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotów różnicy podatku od towarów i usług na poczet zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych...
na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące 2009 r. uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego...

II FSK 1778/10 - Wyrok NSA z 2012-04-19

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od E. sp. z o.o. w T...
, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę E. Sp. z o.o. w T. na interpretację Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2009 r. w przedmiocie podatku dochodowego...

II FSK 1264/16 - Wyrok NSA z 2016-12-08

z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. nr ITPB3/4510-29/15/AW w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 6...
Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w przedmiocie podatku dochodowego do osób prawnych., Sąd pierwszej instancji, wydając zaskarżony wyrok ustalił, że z wniosku...

II FSK 181/16 - Wyrok NSA z 2018-02-22

. nr IBPBI/2/4510-208/15/SD w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20...
') interpretację indywidualną Ministra Finansów (dalej: 'organ interpretacyjny') z dnia 11 maja 2015 r. w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100