Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 1771/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-03-23

./ przez skreślenie jej art. 24 i wprowadzenie do art. 31 ust. 2 punktu 4, dokonanej ustawą z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
/Dz.U. nr 95 poz. 1101/, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych utracili z dniem 1 stycznia 2000 r. prawo do zwolnienia od tego podatku, przewidzianego w art. 21...

I SA/Wr 2671/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-03-23

Wprowadzając ustawą z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 95 poz. 1101/, zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997...
ust. 2 - punktu 4, ustawodawca pozbawił w 2000 r. podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prawa do zwolnienia od tego podatku dochodu osiąganego z tytułu...

I SA/Wr 2445/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-11-30

1. Do wydatku budzącego wątpliwości pod względem kosztowym nie w stosunku do wszystkich wspólników jako podatników podatku dochodowego ze wspólnego źródła przychodów...
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ nie wyłączył jednoznacznie z kosztów uzyskania przychodów wspólnego...

I SA/Wr 738/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-24

1. W świetle art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ przy ustalaniu straty uwzględnia...
nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo wolnych od podatku., 2. Przepis art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zwalnia organu od obowiązku...

I SA/Wr 3014/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-08

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ organ skarbowy /podatkowy...
, po określeniu jego wielkości - dla celów ustalenia przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych - powinien pomniejszyć tę należność o kwotę należnego podatku od towarów...

SA/Wr 2111/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-05-31

Przepis art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./ obejmuje także ulgę podatkową przewidzianą...
w par. 8 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych /Dz.U. 1990 nr 4 poz. 20 ze zm...

I SA/Wr 973/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-09-01

/art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./., 2. W przypadku sprzedaży wierzytelności...
. 15 ust. 4 ustawy/. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Inspektor...

SA/Wr 1904/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-15

W art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./ oraz par. 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów...
z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania...

SA/Wr 378/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-08-09

Spółka z o.o. przez Urząd Kontroli Skarbowej wykazała między innymi, że Spółka zaniżyła podatek dochodowy za rok 1992 o kwotę 34.632.000 zł. Zaniżenie to było następstwem...
1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej /Dz.U. nr 3 poz. 20/. Zwolnienie obejmowało okres od dnia...

SA/Wr 1179/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-01-31

1. Ani przepis art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 3 poz. 12 ze zm./ określający wydatki nie uznawane za koszty...
uzyskania przychodu, ani art. 17 tejże ustawy, określający wysokość podatku dochodowego nie może stanowić podstawy prawnej do wydania odrębnej decyzji w zakresie korekty...
1   Następne >   +2   +5   +10   28