Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 3014/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-08

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ organ skarbowy /podatkowy...
, po określeniu jego wielkości - dla celów ustalenia przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych - powinien pomniejszyć tę należność o kwotę należnego podatku od towarów...

FSK 207/04 - Wyrok NSA z 2004-08-18

1. Wyliczenie sposobów wydatkowania dochodów zawarte w art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654...
. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1 października 1997 r. do 31 grudnia 1998 r. - oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 4 października...

FSK 149/04 - Wyrok NSA z 2004-03-31

. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1999 - oddala skargę kasacyjną. Dyrektor Izby Skarbowej w L. wniósł skargę kasacyjną od wyroku Naczelnego Sądu...
września 2001 r. w sprawie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie 159.416,10 zł, zaległości podatkowej za ten rok w kwocie 54.949,17...

I SA/Ka 2260/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-26

ze skargi Witolda N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 8 września 2003 r., (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych...
- uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Decyzją z dnia 10 czerwca 2003 r. (...) Urząd Skarbowy w D.-G. określił Witoldowi N. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...