Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II FPS 3/06 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2006-11-20

opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. 'c' ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby...
/ podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz...