Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

I SA/Wr 971/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-03

się one przepisowi krajowemu przyjętemu w art. 27b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176...
ze zm.) ograniczającemu prawo do obniżenia podatku dochodowego o kwotę składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej wyłącznie na podstawie przepisów prawa...

I SA/Wr 3/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-23

w P. z dnia 28 września 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: zawiesić postępowanie. We wniosku o udzielenie pisemnej...
interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie indywidualnej, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, B.N. (dalej: skarżący) podał, że zbył lokal mieszkalny wraz...

I SA/Po 169/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-11

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...
na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia [...] maja 2011 r., nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących...

I SA/Łd 23/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-20

podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: zawiesić postępowanie...
ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Łd 923/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-02

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok od dochodów...
skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów...

I SA/Łd 171/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-03

ze skargi R. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym...
skarżącego wymienił m.in. naruszenie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby...

I SA/Łd 1360/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-18

zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i przekazania...
w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z [...]r. w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym...

I SA/Łd 692/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-28

w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanawia...
ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Po 109/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-03

w P. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000r. postanawia: zawiesić postępowanie z urzędu...
miejsce prowadzenia działalności., Decyzją z dnia [...]. Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił J i A A stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Sz 164/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-21

Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach...
, na podstawie m.in. przepisów art. 30 ust. 1 pkt 7 i art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14...
1   Następne >   +2   +5   +10   100