Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Kr 1700/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-10

o ochronie gruntów rolnych i leśnych i uzupełnionej definicją działów specjalnych produkcji rolnej zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, budowa budynku...
leśnych bez odniesienia się do punktu 4 tego przepisu odsyłającego do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

IV SA/Wa 2294/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-13

produkcji rolnej. Definicję działów specjalnych produkcji rolnej zawiera art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie...
o ochronie przyrody i definicji pojęcia' specjalne działy produkcji rolnej' z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., Skarżący wskazał, że na objętych...

II SA/Gd 1557/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-11-03

z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych fermowa hodowla drobiu jest działem specjalnym produkcji rolnej, służyć ona będzie produkcji rolniczej uznanej...
do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny przez przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Tym samym Organ U instancji uznał, iż budowa obiektów służących...

II SA/Po 842/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-06

-spożywczemu;, 4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym...
od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;, 5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi...

IV SA/Wa 1870/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-21

specjalny produkcji rolnej w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 roku Nr 14 póz...
i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych., Starosta...

OSK 993/04 - Wyrok NSA z 2005-04-26

. Analizując treść art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych organ przyjął, ze ten rodzaj upraw stanowi działalność rolniczą. Powołano ponadto uchwałę składu...
'. Zarzucił, że materialne prawo administracyjne nie zna instytucji uniwersalnych, wspólnych różnym ustawom, stąd wywodzenie z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób...

II SA/Bk 12/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-04

rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych., Słusznie w ocenie NSA skarżąca...
specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych., Z kolei art. 7 w/w ustawy stanowi, iż zgoda odpowiednich organów jest wymagana na 'odrolnienie...

IV SA/Wa 1522/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

o współpracy w zakresie budowy infrastruktury technicznej i społecznej., W ramach strat budżetu Gminy należy uwzględnić również nieuzyskany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT...
dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Podatek ten stanowi dochód budżetu państwa, samorządy...

II SA/Go 707/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-14

ustęp 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Ponadto skarżąca wskazała, że 'produkcję rolną' z 'produkcją', utożsamiają normy prawa związane ze statystyką...
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) oraz art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U....

II SA/Łd 72/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-16

. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zatem, wbrew twierdzeniem odwołujących...
. o podatku dochodowym od osób fonicznych i art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, co za tym nie jest wymagana jako obligatoryjny...
1   Następne >   +2   6