Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Ol 663/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r.., Jak wynika z nadesłanych akt sprawy i treści zaskarżonej decyzji...
, właściwym stał się Naczelnik Urzędu Skarbowego w W.., Po dokonaniu przez Spółkę rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1.01....

I SA/Sz 455/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-22

Administracji Skarbowej z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...
. nr [...] z [...] grudnia 2020 r. określającą M. K. (dalej: 'podatnik', 'strona', 'skarżący') przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...

I SA/Łd 266/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-22

zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz określenia przybliżonych wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za poszczególne miesiące...
. w przedmiocie orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz określenie przybliżonych wysokości zaliczek na podatek...

I SA/Ol 625/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-17

wysokości '[...]' zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. w wysokości '[...]' zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od ww. zobowiązań podatkowych...
, dokonał zabezpieczenia podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r. oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. W ocenie Spółki...

III FSK 213/22 - Wyrok NSA z 2022-06-07

podatku od towarów i usług za czerwiec-wrzesień 2016 r. oraz w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. istniały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego...
z tytułu podatku od towarów i usług za czerwiec-wrzesień 2016 r. oraz w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. w dacie wydania zarządzenia o zabezpieczeniu...

I SA/Gd 685/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-11-08

na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2023 r. nr 2201-IOD-1.4102.9.2023 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym...
. S. (dalej: Strona, Skarżący) stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji...

I SA/Wr 276/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-13

w liniowym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. wraz z odsetkami za zwłokę i orzeczenia o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania na majątku podatnika oddala skargę...
0207-SEW.4251.9.2021, którą organ I instancji określił stronie przybliżoną kwotę zobowiązania w liniowym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. w wysokości 61...

I SA/Ol 748/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1.01.-31.12.2016 r., postanowieniem z 24.10.2017 r. sygn. akt [...] Sąd Rejonowy Wydział...
[...] Sąd ten zatwierdził układ przyjęty 4.02.2020 r. na Zgromadzeniu Wierzycieli, między dłużnikiem a wierzycielami. NUS zgłosił zaległości w podatku dochodowym od osób...

I SA/Gd 513/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-06

kwoty zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 i 2019 rok i orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku podatnika oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją...
., zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 i 2019 r. oraz orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku., 2. Rozstrzygnięcie zapadło...

I SA/Go 365/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-24

również, że majątek ruchomy jest obciążony pożyczką., Z dokonanych ustaleń wynika także, że Spółka posiada nieuregulowane należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2021...
r. w kwocie należności głównej 99.456,00 złi odsetki od niezapłaconych zaliczek na podatek dochodowy za luty i marzec 2021 r. w łącznej kwocie 13.735,00 zł. Z kolei...
1   Następne >   +2   4