Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

I SA/Bk 509/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-11

Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] września 2009 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok p o s t a n a w i a oddalić wniosek...
2009 r. wydaną w przedmiocie określenia Panu E. B. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r., Do rozpoznania tej sprawy na rozprawie w dniu 13 stycznia...

I SA/Bk 509/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-11

Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] września 2009 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok p o s t a n a w i a oddalić wniosek...
2009 r. wydaną w przedmiocie określenia Panu E. B. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r., Do rozpoznania tej sprawy na rozprawie w dniu 13 stycznia...

I SA/Bk 509/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-11

Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] września 2009 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok p o s t a n a w i a oddalić wniosek...
. wydaną w przedmiocie określenia Panu E. B. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r., Do rozpoznania tej sprawy na rozprawie w dniu 13 stycznia 2010 r...

II FZ 67/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-06

'J' w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 3 września 2009 roku w przedmiocie określenia E.B. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok. Sąd...
, że rozpoznawana sprawa dotyczyła określenia E.B. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. Natomiast powołane we wniosku o wyłączenie sędziego sprawy dotyczyły...

II FZ 66/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-06

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. postanawia: oddalić zażalenie. II FZ 66/10, Uzasadnienie, Zaskarżonym postanowieniem z dnia 11 stycznia 2010 roku Wojewódzki...
Stowarzyszenia 'J' w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 3 września 2009 roku w przedmiocie określenia E.B. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok. Sąd...

II FZ 65/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-06

'J' w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 3 września 2009 roku w przedmiocie określenia E.B. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok. Sąd...
, że rozpoznawana sprawa dotyczyła określenia E.B. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. Natomiast powołane we wniosku o wyłączenie sędziego sprawy dotyczyły...

II FW 6/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-11

w Katowicach działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: wyznaczyć...
Skarbowej działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Na skutek tego sprawa nie może być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd...

II FZ 751/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-08

w sprawie ze skargi I. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 22 listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2007...
listopada 2011 r. w przedmiocie uchylenia w całości zaskarżonej decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007 i stwierdzenia...

I SA/Gl 334/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-30

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii wniosków skarżącego o wyłączenie sędziów: NSA Eugeniusza Christa oraz WSA Bożeny Suleji p o s t a n...
Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych skarżący B. G. złożył wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego sędziów Eugeniusza...

II FZ 522/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-08

., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r. postanawia oddalić zażalenie. 1. Postanowieniem z 24 czerwca 2016r., I SA/Sz 448/16, Wojewódzki...
., [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r., W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia sąd pierwszej instancji wskazał, że wobec złożonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   15