Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

I SA/Po 1185/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-02-12

., sygn. akt I SA/Po 532/03, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę według właściwości...
. akt I SA/Po 532/03, wydanym w sprawie ze skargi Z. B. na decyzję Izby Skarbowej w Z. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r...

I SA/Po 1187/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-02-12

marca 2002 r., sygn. akt I SA/Po 868/01, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę według...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r., Odpowiadając na zarządzenie Sądu z dnia 21 stycznia 2014 r. pełnomocnik skarżącego poinformował, że z tożsamą skargą...

I SA/Go 594/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-10

września 2005 r. sygn. akt I SA/Po 532/03 wydanym w sprawie ze skargi Z.B. na decyzję Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
/Po 532/03 wydanym w sprawie ze skargi Z.B. na decyzję Izby Skarbowej z dnia [...] lutego 2003 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r...

I SA/Po 1186/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-02-12

marca 2002 r., sygn. akt I SA/Po 867/01, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r. postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę według...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r., Odpowiadając na zarządzenie Sądu z dnia 21 stycznia 2014 r. pełnomocnik skarżącego poinformował, że z tożsamą skargą...

III SA/Wa 2593/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-11

. nr 0114-KDIP2-3.4010.166.2018.3.KK w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia: przekazać sprawę zgodnie z właściwością do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Łodzi. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 20 sierpnia 2018 r. wydał, na wniosek Skarżącego - J. M. interpretację indywidualną w przedmiocie podatku dochodowego...

I SA/Rz 546/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-08-26

niejawnym sprawy ze skargi T. K. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
w Rzeszowie na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych...

III SA/Wa 2516/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-18

podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. postanawia stwierdzić swoją niewłaściwość miejscową i przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu...
określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art...

I SA/Wr 136/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-06-08

. nr 0114-KDIP2-1.4010.242.2021.5.OK 0113-KDIPT2-3.4011.718.2021.6.KS w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych postanawia: stwierdzić...
(dalej: organ) z dnia 7 grudnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. W powyższej interpretacji...

II FSK 3782/13 - Postanowienie NSA z 2014-04-30

ze skargi M. K. na decyzję Izby Skarbowej w Opolu z dnia 7 maja 2002 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r...
z dnia 7 maja 2002 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Op 202/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-16

sprawy ze skargi J. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2011 r., Nr [...] w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego...
Skarbowej w Opolu w przedmiocie podatku dochodowego od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów za 2003 rok wniosek o przekazanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   34