Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

II FSK 735/06 - Postanowienie NSA z 2007-08-29

w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1999-2000 i 2002 postanawia 1) umorzyć postępowanie kasacyjne, 2) zwrócić Dyrektorowi Izby Skarbowej w K. z kasy...
. z 13 maja 2005 r. (...) w części odmawiającej podatnikom stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego za 2002 r.; w pozostałej części - odmowy stwierdzenia nadpłaty za lata...

I FSK 1165/08 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

października 2006 r. złożył wnioski o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym do organów właściwych dla płatników, którzy pobrali od skarżącego zaliczki na podatek...
dochodowy od osób fizycznych od przychodów osiąganych przez skarżącego, które zaliczały do przychodów wskazanych w art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób...

II FSK 901/06 - Postanowienie NSA z 2007-08-29

A. i Krzysztofa A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 10 sierpnia 2005 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób...
organu I instancji, odmawiające podatnikom stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r., Z uzasadnienia wyroku wynikało, że pismem z 21 marca...

III SA/Wa 3470/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-16

w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zasądzić od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. na rzecz D. M. kwotę 1 497 zł...
instancji i określił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. od dochodu uzyskanego w dniu 5 września 2011 r. z tytułu odpłatnego...

III SA/Wa 1345/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

. i R.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym...
. korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zm.; dalej...

I SA/Wr 227/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-24

we W.Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001: I. umarza postępowanie, II...
. P. zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Ś. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2001 i 2002, w związku z pobraniem...

I SA/Wr 228/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-24

we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002: I. umarza postępowanie...
[...]r. K. P. zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Ś. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2001 i 2002, w związku z pobraniem...

I SA/Wr 1300/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-07

we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002r. postanawia I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić...
wnioskiem z dnia 1 stycznia 2006r. wystąpili do Urzędu Skarbowego W. - F.o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002r. Wraz z wnioskiem złożyli...

I SA/Wr 1299/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-07

we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001r. postanawia I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić...
stycznia 2006r. wystąpił do Urzędu Skarbowego W. - F. o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001r. Wraz z wnioskiem złożył korektę zeznania...

I SA/Wr 3877/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-25

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Skarżący małżonkowie H. D...
. - J. i W.J. złożyli do Urzędu Skarbowego W.-K. wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 200Ir. w wysokości [...]. Wniosek uzasadnili...
1   Następne >   +2   +5   +10   100