Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Wr 1223/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-06-07

w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego wszczętego w dniu [...] w zakresie zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym...
zwrócili się o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zobowiązań z tytułu:, 1) podatku dochodowego, PIT-5 - deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy...

II FSK 1609/06 - Wyrok NSA z 2008-01-16

. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 23 maja 2006 r. sygn. akt I SA/Go 1878/05, wydanym na podstawie...
w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę A. B. i G. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z 2 czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób...

II FSK 927/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2) odstępuje od zasądzenia zwrotu...
I. uchylił decyzję Dyrektora izby Skarbowej w Ł. z 8 listopada 2004 r. (...) odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. Z uzasadnienia...

II FSK 1523/08 - Wyrok NSA z 2009-01-13

r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od J. K. na rzecz Dyrektora...
art. 27c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. - Dz. U. Nr 80, poz. 350...

II FSK 926/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2) odstępuje od zasądzenia zwrotu...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok, uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz Rafała I. kwotę 100 złotych tytułem zwrotu...

II FSK 925/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2) odstępuje od zasądzenia zwrotu...
decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 8 listopada 2004 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r...

II FSK 928/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2) odstępuje od zasądzenia zwrotu...
decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 8 listopada 2004 r., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r...

I SA/Ke 27/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-03-29

, że przepisy art. 27c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 20...
listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) na podstawie...

II FSK 610/05 - Wyrok NSA z 2006-04-26

. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Tadeusza K. na rzecz Dyrektora Izby...
nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r., 2. W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji ustalił, iż zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy...

I SA/Kr 1589/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-14

zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003r, 2004r, 2005r i 2006r., I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji, II...
grudnia 2008 r. S.P. zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego o umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2003 - 2006...
1   Następne >   +2   +5   +10   100