Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II FNP 3/11 - Wyrok NSA z 2011-10-21

na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2000 r. a w pozostałej części oddalającego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27...
dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. oraz odsetek za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2000 r. oddala skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem...

I FNP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Kontroli Skarbowej w B. określił skarżącemu zobowiązanie w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2002 r. oraz zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych...
podatku od towarów i usług, jak i podatku dochodowego od osób prawnych stwierdzając, że decyzje te zostały wydane z naruszeniem przepisów o właściwości. W szczególności...

I SA/Łd 376/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-07

w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r. postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie...
określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r., W dniu [...] r. skarżący wniósł samodzielnie sporządzoną skargę o stwierdzenie...

II FNP 13/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. postanawia 1) odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, 2) zwrócić...
Dyrektora Izby Skarbowej w B. z 15 stycznia 2013 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r., Pismem z dnia 12 maja 2015 r. S.W. wniósł skargę...

II FNP 19/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

ze skargi B. S.A. z siedzibą w B. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 21 lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r...
. akt I SA/Kr 1519/10, którym oddalono skargę Spółki na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 21 lipca 2010 r., w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...

II FNP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

w Lublinie z dnia 21 czerwca 2010 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z kapitałów pieniężnych za 2007 r. postanawia: 1. odrzucić...
w Lublinie oddalił skargę A. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z 21 czerwca 2010 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych...

II FNP 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku; 2...
w L. z 6 lipca 2010 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r., Pismem z 26 stycznia 2015 r. A.B. wniosła skargę o stwierdzenie niezgodności...

II FNP 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku...
Skarbowej w Lublinie z 7 lipca 2010 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r., 2. Postanowieniem z 27 lutego 2013 r., II FSK 1899/11, Naczelny...

II FNP 8/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

marca 2005 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. postanawia odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego...
10 marca 2005 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r., Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że decyzją z dnia 3...

II FNP 15/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-20

w L. z dnia 3 marca 2009 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r. postanawia: odrzucić skargę...
. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 3 marca 2009 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006...
1   Następne >   +2   5