Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II SA/Sz 530/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-05

organizacyjnej, na rzecz której pracował w tym okresie Ł. Ż.; przyczyn niepobrania przez osobę lub jednostkę organizacyjną zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego Ł. Ż...
., i opłaconych zaliczek od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz niezwrócenie się do ZUS o informację w zakresie uzyskanego przez Ł. Ż. dochodu, [...] r. i opłaconych...

III SA/Gl 504/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-19

r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 5;, 5) zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego...
), to jego wartość początkowa ma przekraczać kwotę określoną art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865...

III SA/Po 333/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-16

trwałego, z wyjątkiem tego, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
określoną art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), czyli w dniu przyjęcia do używania...

III SA/Po 341/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-16

. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 5;, 5) zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego...
początkowa ma przekraczać kwotę określoną art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 865, z późn. zm...

II SA/Ke 537/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-09-02

określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 5;, 5) zakupu...
(innego niż pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego), to jego wartość początkowa ma przekraczać kwotę określoną art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

VI SA/Wa 2182/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-14

[...] sierpnia 2015 r., że skarżący za lata 2006 i 2007 nie składał miesięcznych deklaracji podatkowych, ponieważ wybrał zryczałtowany podatek dochodowy. W złożonych zeznaniach...

II SA/Ke 730/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-16

, z wyjątkiem tego, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
określoną w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 i 1018), czyli 10 000 zł., W przypadku...

VI SA/Wa 1598/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

Sprawa ze skargi 'M.' Sp. j. z siedzibą w S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oddala skargę