Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SA/Bk 274/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-05-17

finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego została ustalona nieprawidłowo i oczekiwał, że zostanie ona 'pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych'., Decyzją z dnia...
dochodzonej należności, za kwotę bazową należy przyjąć kwotę przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych...

II SA/Bk 478/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-22

nieprawidłowo, gdyż nie została ona pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych., W wyniku rozpoznania sprawy w trybie odwoławczym Dyrektor Okręgowy Służby...
o potrącony podatek dochodowy i dlatego skarżący jako podatnik sam dokonuje korekty zapłaconego podatku za rok, w którym została mu przyznana pomoc finansowa...

II SA/Wa 1423/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-26

i odprowadzania zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14...

I OSK 893/10 - Wyrok NSA z 2010-07-22

, jest obowiązany do: naliczania, potrącania i odprowadzania zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 28 lipca 1991 r. o podatku...
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r., poz. 178. ze zm.) oraz naliczania, potrącania i odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 85 ust...