Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Rz 1060/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-06

cło, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy czy podatek dochodowy ani żadna inna danina publiczna. Towar wywożony poza granicę Państwa wywożony był bez nałożonych...
Europejskiej. Od wielu lat ujawniane są próby wyłudzania podatku VAT poprzez zgłaszanie towarów do procedury wywozu wewnątrz kraju, odładowywanie części towarów w trakcie przewozu...