Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

I SA/Ol 272/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-08-21

za pośrednictwem biura maklerskiego. Od sprzedaży udziałów spółki krajowej został obliczony i odprowadzony należny podatek dochodowy, wykazany odpowiednio w zeznaniach...
. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) oraz art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca...

I SA/Po 557/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-20

[...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok oddala skargę W dniu...
o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej w skrócie: 'ustawa o PDOF')., Decyzją z dnia [...].11.2013r., Nr [...] Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w P., działając...

VI SA/Wa 247/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

, czy przyjęty model transakcji nie będzie mógł być postrzegany jako obejście prawa polskiego, w szczególności art. 9a w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku...
dochodowym od osób prawnych w związku z § 2 pkt 2 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących...