Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I SA/Wr 192/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-15

. decyzją z dnia [...]., nr [...], stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia [...]. ustalającej podatnikom wysokość podatku dochodowego w formie kart podatkowej za 2002r...
[...]r., nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego W.- K. wszczął wobec podatnika postępowanie w celu określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002...

I SA/Sz 971/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-28

. nr [...]; [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Pismem z dnia 10 października...
. nr [...]; [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r., Wraz ze skargą skarżący reprezentowany przez pełnomocnika, złożył wniosek o przywrócenie terminu...

I SA/Ke 459/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-10-09

G. S. ('skarżący') przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. z [...][...]w przedmiocie podatku dochodowego...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. (nr [...]), w sprawie określenia odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób...

I SA/Gd 415/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-15

postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy od kwietnia do grudnia 2012 roku postanawia: odmówić przywrócenia...
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 613 ze zm.) oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

I SA/Gd 416/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-15

postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy od kwietnia do grudnia 2012 roku postanawia: odmówić przywrócenia...
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 613 ze zm.) oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

I SA/Gd 414/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-15

postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy od kwietnia do grudnia 2012 roku postanawia: odmówić przywrócenia...
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 613 ze zm.) oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

I SA/Gd 412/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-15

postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy od kwietnia do grudnia 2012 roku postanawia: odmówić przywrócenia...
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 613 ze zm.) oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

I SA/Gd 410/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-15

postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy od kwietnia do grudnia 2012 roku postanawia: odmówić przywrócenia...
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 613 ze zm.) oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

I SA/Gd 411/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-15

postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy od kwietnia do grudnia 2012 roku postanawia: odmówić przywrócenia...
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 613 ze zm.) oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

I SA/Gd 409/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-15

postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy od kwietnia do grudnia 2012 roku postanawia: odmówić przywrócenia...
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 613 ze zm.) oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100