Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

II SA/Sz 1099/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-10

w księdze wieczystej., W § 2 ust. 3 ustalono, że bonifikata obejmuje osoby fizyczne, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem jako miejsca...
sytuacji prawnej, według nierelewantnego kryterium miejsca rozliczania podatku dochodowego., Zdaniem Skarżących w art. 9 ust. 5 ustawy o przekształceniu mowa...

I SA/Ke 561/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-05

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. postanawia: 1. zwolnić O.L.od kosztów...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę J. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

I SA/Ke 355/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-05

art. 45b ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które służą tym samym celom co deklaracje w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku...
odpowiedzialności za złożenia fałszywego oświadczenia zawierają wzory deklaracji sporządzanych na podstawie art. 45b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wyjaśnić...

I SA/Gl 530/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-19

niejawnym sprawy ze skargi M.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w kwestii wniosku...
-rozliczeniowych z okresu ostatnich trzech miesięcy; 3) nadesłanie kserokopii zeznania podatkowego na potrzebę podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2008 i 2009 r...

IV SA/Po 112/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-05

siedzibę - 5 pkt.;, 5. odprowadzanie podatku dochodowego przez rodziców kandydata w Gminie Wolsztyn - 4 pkt.;, 6. uzyskanie dochodu na osobę w rodzinie kandydata...
przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym) oraz w punkcie 5 (odprowadzanie podatku dochodowego przez rodziców kandydata w Gminie Wolsztyn...

II SA/Gl 982/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-19

ze względu na zameldowanie i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Żywcu, Rada Gminy naruszyła wyrażoną w art. 32 Konstytucji zasadę równości wobec prawa...
., że przyznanie dopłat jednej, wybranej grupie taryfowej odbiorców wody, zaliczonych do pierwszej grupy taryfowej, jako osób zameldowanych i rozliczających podatek dochodowy...

III SA/Gd 304/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-10

abonamentu postojowego 'Mieszkańca' jest spełnienie warunków przewidzianych dla tego typu abonamentu (m.in. meldunek i zamieszkanie w strefie, płacenie podatku dochodowego w Gdyni...
opłaty abonamentowej 'Mieszkańca' nie posiadają osoby zameldowane, zamieszkałe w strefie, płacące podatek dochodowy w Gdyni, które użytkują pojazdy samochodowe na podstawie...

I SA/Kr 2224/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-28

dochodowym od osób fizycznych (tj.Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), które służą tym samym celom, co deklaracje w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym...
na art. 45b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych., Mając na uwadze, że brak jest podstaw prawnych (upoważnienia ustawowego) do zawarcia...

I SA/Kr 2225/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-28

. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), które służą tym samym celom, co deklaracje w podatku od nieruchomości, podatku rolnym...
Gnojnik na art. 45b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych., Mając na uwadze, że brak jest podstaw prawnych (upoważnienia ustawowego...

I SA/Gl 542/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-26

, obrazujących ich stan oraz wszystkie operacje dokonane w ich ramach w ciągu ostatnich trzech miesięcy, kopii zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2012...
treść przedstawionych zeznań podatkowych. Otóż w zakresie podatku dochodowego skarżący wykazał dochód za ubiegły rok, przy zdecydowanie ponadprzeciętnym przychodzie...
1   Następne >   +2   +5   7